Üst Düzey Yönetici

ÜDY’nin Tanımı: Karayolları Taşımacılık Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösterin bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek bunların tamamını fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yönetin, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve benzeri konumdaki veya bu ünvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.
ÜDY Türleri: ÜDY Mesleki Yeterlilik Belgeleri 4 grupta toplanır.

ÜDY – 1 : Uluslararası yolcu taşımacılığı
ÜDY – 2 : Yurtiçi yolcu taşımacılığı
ÜDY – 3 : Uluslararası eşya – kargo taşımacılığı
ÜDY – 4 : Yurtiçi eşya – kargo taşımacılığı

ÜDY Belgeli Eleman İstihdam Etmekle Yükümlü İşletmeler


30 Haziran 2010 Tarihinden İtibaren Yürürlükte
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin “Yetki Belgesi Sahiplerinin Yükümlülüğü” başlıklı 43 üncü maddesinin 15’nci fıkrası; “Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilikle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek ve faaliyetleri süresince muhafaza etmekle yükümlüdürler.
Buna göre; Mevcut (eski) yetki belgesi sahibi firmalar ÜDY veya ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip kişileri faaliyetleri süresince istihdam etmekle yükümlüdür. Yetki belgesini yeni almış firmalarda 6 ay içinde yükümlüklerini yerine getirmek ve eski yetki belgeli firmalarda olduğu gibi faaliyetleri süresince bu kişileri istihdam etmekle (muhafaza etmekle) yükümlüdürler.


ÜDY1 (Uluslararası Yolcu Taşımacılığı)


• Başvuru sahibinin ÜDY1 yeterlilik belgesi istediğini belirten bir dilekçe
• Tecrübe sahibinin görev yaptığı firmalardan yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür gibi konumlarda 25 Şubat 2006’dan önce 5 sene görev yapmış olması gerekir
• Tecrübe sahibi olduğunu belirten döneme ait sigorta veya bağ-kur dökümü.
• Halen çalıştığı veya daha önce çalışmış olduğunuz şirkete ait Uluslararası Yolcu Taşımacılığı yaptığını gösterin ticaret sicil gazetesinin onaylı örneği
• Sınırlı sorumlu firmalarda görev yapan üst düzey yetkilinin 25 Şubat 2006’dan önce tecrübesi olduğunu gösteren onaylı ticaret sicil gazetelerini göndermelidir. (Kaç yıl yetkili kılındığını gösteren gazeteler)
• Nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokopisi (TC Kimlik Numarası belirtilecek)
• 2 adet fotoğraf (Fotoğraf boyutu: 4,5 x 6 cm)


ÜDY2 (Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı)


• Başvuru sahibinin ÜDY1 yeterlilik belgesi istediğini belirten bir dilekçe
• Tecrübe sahibinin görev yaptığı firmalardan yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür gibi konumlarda 25 Şubat 2006’dan önce 5 sene görev yapmış olması gerekir
• Tecrübe sahibi olduğunu belirten döneme ait sigorta veya bağ-kur dökümü.
• Halen çalıştığı veya daha önce çalışmış olduğunuz şirkete ait Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı yaptığını gösterin ticaret sicil gazetesinin onaylı örneği
• Sınırlı sorumlu firmalarda görev yapan üst düzey yetkilinin 25 Şubat 2006’dan önce tecrübesi olduğunu gösteren onaylı ticaret sicil gazetelerini göndermelidir. (Kaç yıl yetkili kılındığını gösteren gazeteler)
• Nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokopisi (TC Kimlik Numarası belirtilecek)
• 2 adet fotoğraf (Fotoğraf boyutu: 4,5 x 6 cm)


ÜDY3 (Uluslararası EşyaTaşımacılığı)


• Başvuru sahibinin ÜDY1 yeterlilik belgesi istediğini belirten bir dilekçe
• Tecrübe sahibinin görev yaptığı firmalardan yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür gibi konumlarda 25 Şubat 2006’dan önce 5 sene görev yapmış olması gerekir
• Tecrübe sahibi olduğunu belirten döneme ait sigorta veya bağ-kur dökümü.
• Halen çalıştığı veya daha önce çalışmış olduğunuz şirkete ait Uluslararası eşyaTaşımacılığı yaptığını gösterin ticaret sicil gazetesinin onaylı örneği
• Sınırlı sorumlu firmalarda görev yapan üst düzey yetkilinin 25 Şubat 2006’dan önce tecrübesi olduğunu gösteren onaylı ticaret sicil gazetelerini göndermelidir. (Kaç yıl yetkili kılındığını gösteren gazeteler)
• Nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokopisi (TC Kimlik Numarası belirtilecek)
• 2 adet fotoğraf (Fotoğraf boyutu: 4,5 x 6 cm)


ÜDY4 (Yurtiçi Eşya Taşımacılığı)


• 2 adet fotoğraf (Fotoğraf boyutu: 4,5 x 6 cm)
• Başvuru sahibinin ÜDY1 yeterlilik belgesi istediğini belirten bir dilekçe
• Tecrübe sahibinin görev yaptığı firmalardan yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür gibi konumlarda 25 Şubat 2006’dan önce 5 sene görev yapmış olması gerekir
• Tecrübe sahibi olduğunu belirten döneme ait sigorta veya bağ-kur dökümü.
• Halen çalıştığı veya daha önce çalışmış olduğunuz şirkete ait Yurtiçi EşyaTaşımacılığı yaptığını gösterin ticaret sicil gazetesinin onaylı örneği
• Sınırlı sorumlu firmalarda görev yapan üst düzey yetkilinin 25 Şubat 2006’dan önce tecrübesi olduğunu gösteren onaylı ticaret sicil gazetelerini göndermelidir. (Kaç yıl yetkili kılındığını gösteren gazeteler)
• Nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokopisi (TC Kimlik Numarası belirtilecek)

Ayrıca; Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü veya ulaştırma bölge müdürlüklerinde en az üç yıl süreyle daire başkanı, bölge müdürü veya daha üst unvanla görev yapmış olanlar ile Ulaştırma Bakanlığı başmüfettişleri ve hukuk müşavirlerine talep ettikleri ÜDY belgesi eğitimden ve sınavdan muafiyet kapsamında verilir.


Eğitimden Muafiyet


Aşağıdaki şartları taşıyanlara Mesleki Yeterlilik Sınavlarında başarılı olmaları kaydıyla kendilerine başarılı oldukları sınavın niteliğine göre ÜDY Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.
• Üniversitelerin / Yüksekokulların dört yıllık lisans eğitimi veren “Ulaşıtrma, Lojistik, Ulaştırma Ekonomisi, Taşımacılık, Karayolu Trafiği” bölümlerinden mezun olanlar ile diğer bölümlerinden mezun olup “Ulaştırma, Lojistik, Ulaştırma Ekonomisi, Taşımacılık, Karayolu Trafiği” alanlarından ihtisas, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar
• Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü veya Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinde en az 3 (üç) yıl süreyle Şube Müdürü veya Bölge Müdür Yardımcısı unvanı ile görev yapmış olanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez veya taşra teşkilatında en az 3 (üç) yıl süreyle trafik ile ilgili bölümlerde Daire Başkanı ve Emniyet Müdürü olarak görev yapmış olanlar
• ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi ile en az 5 yıl mesleki faaliyette bulunduğunu belgeleyenlere