Orta Düzey Yönetici

Orta Düzey Yönetici: Karayolları Taşımacılık Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösterin bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür, idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri Ünvarlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.

ODY Türleri: ODY Mesleki Yeterlilik Belgeleri 4 grupta toplanır.
ODY – 1 : Uluslararası yolcu taşımacılığı
ODY – 2 : Yurtiçi yolcu taşımacılığı
ODY – 3 : Uluslararası eşya – kargo taşımacılığı
ODY – 4 : Yurtiçi eşya – kargo taşımacılığı

ODY belgeli eleman istihdam etmekle yükümlü işletmeler


30 Haziran 2010 Tarihinden İtibaren Yürürlükte
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin “Yetki Belgesi Sahiplerinin Yükümlülüğü” başlıklı 43 üncü maddesinin 15’nci fıkrası; “Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilikle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek ve faaliyetleri süresince muhafaza etmekle yükümlüdürler.
Buna göre;Mevcut (eski) yetki belgesi sahibi firmalar ÜDY veya ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip kişileri faaliyetleri süresince istihdam etmekle yükümlüdür. Yetki belgesini yeni almış firmalarda 6 ay içinde yükümlüklerini yerine getirmek ve eski yetki belgeli firmalarda olduğu gibi faaliyetleri süresince bu kişileri istihdam etmekle (muhafaza etmekle) yükümlüdürler.

ODY 1 (Uluslararası Yolcu Taşımacılığı)


• Başvuru sahibinin ODY1 yeterlilik belgesi istediğini belirten bir dilekçe
• Tecrübe sahibi olduğunu belgelemek amacıyla çalışmakta olduğu veya daha önce çalıştığı uluslararası yolcu taşımacılığı yapan firmalardan alacağını ve başvuru sahibinin bu firmalardan müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yönetici, operatör vb. ünvanlarla görev yaptığını belirten, çalışma süresi / sürelerinin yer aldığı firma belgesi. Bu yazıda belirtilecek çalışma sürelirinin toplamı 25 Şubat 2006 tarihinden önce en az 3 yıl olacaktır.
• Tecrübe sahibi olduğunu belirten döneme ait sigorta veya bağ-kur dökümü.
• Halen çalıştığı veya daha önce çalışmış olduğunuz şirkete ait ticaret sicil gazetesinin onaylı örneği
• Nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokopisi (TC Kimlik Numarası belirtilecek)
• 2 adet fotoğraf (Fotoğraf boyutu: 4,5 x 6 cm)


ODY 2 (Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı)


• Başvuru sahibinin ODY2 yeterlilik belgesi istediğini belirten bir dilekçe
• Tecrübe sahibi olduğunu belgelemek amacıyla çalışmakta olduğu veya daha önce çalıştığı uluslararası yolcu taşımacılığı yapan firmalardan alacağını ve başvuru sahibinin bu firmalardan müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yönetici, operatör vb. ünvanlarla görev yaptığını belirten, çalışma süresi / sürelerinin yer aldığı firma belgesi. Bu yazıda belirtilecek çalışma sürelirinin toplamı 25 Şubat 2006 tarihinden önce en az 3 yıl olacaktır.
• Tecrübe sahibi olduğunu belirten döneme ait sigorta veya bağ-kur dökümü.
• Halen çalıştığı veya daha önce çalışmış olduğunuz şirkete ait ticaret sicil gazetesinin onaylı örneği
• Nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokopisi (TC Kimlik Numarası belirtilecek)
• 2 adet fotoğraf (Fotoğraf boyutu: 4,5 x 6 cm)


ODY 3 (Uluslararası Eşya Taşımacılığı)


• Başvuru sahibinin ODY3 yeterlilik belgesi istediğini belirten bir dilekçe
• Tecrübe sahibi olduğunu belgelemek amacıyla çalışmakta olduğu veya daha önce çalıştığı uluslararası yolcu taşımacılığı yapan firmalardan alacağını ve başvuru sahibinin bu firmalardan müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yönetici, operatör vb. ünvanlarla görev yaptığını belirten, çalışma süresi / sürelerinin yer aldığı firma belgesi. Bu yazıda belirtilecek çalışma sürelirinin toplamı 25 Şubat 2006 tarihinden önce en az 3 yıl olacaktır.
• Tecrübe sahibi olduğunu belirten döneme ait sigorta veya bağ-kur dökümü.
• Halen çalıştığı veya daha önce çalışmış olduğunuz şirkete ait ticaret sicil gazetesinin onaylı örneği
• Nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokopisi (TC Kimlik Numarası belirtilecek)
• 2 adet fotoğraf (Fotoğraf boyutu: 4,5 x 6 cm)


ODY 4 (Yurtiçi Eşya Taşımacılığı)


• Başvuru sahibinin ODY4 yeterlilik belgesi istediğini belirten bir dilekçe
• Tecrübe sahibi olduğunu belgelemek amacıyla çalışmakta olduğu veya daha önce çalıştığı uluslararası yolcu taşımacılığı yapan firmalardan alacağını ve başvuru sahibinin bu firmalardan müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yönetici, operatör vb. ünvanlarla görev yaptığını belirten, çalışma süresi / sürelerinin yer aldığı firma belgesi. Bu yazıda belirtilecek çalışma sürelirinin toplamı 25 Şubat 2006 tarihinden önce en az 3 yıl olacaktır.
• Tecrübe sahibi olduğunu belirten döneme ait sigorta veya bağ-kur dökümü.
• Halen çalıştığı veya daha önce çalışmış olduğunuz şirkete ait ticaret sicil gazetesinin onaylı örneği
• Nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokopisi (TC Kimlik Numarası belirtilecek)
• 2 adet fotoğraf (Fotoğraf boyutu: 4,5 x 6 cm)


Yukarıda açıklanan ODY (Orta Düzey Yönetici) Belgesi sahibi olma kriterleri dışında aşağıdaki vasıflara sahip olanlar, talep ettikleri ODY türü belgeden yalnızca birini alabilirler.

• Üniversitelerin / Yüksekokulların dört yıllık lisans eğitimi veren “Lojistik, Ulaştırma Ekonomisi, Taşımacılık, Karayolu Trafiği” bölümlerinden mezun olup, “Ulaştırma, Lojistik, Ulaştırma Ekonomisi, Taşımacılık, Karayolu Trafiği” alanlarından ihtisas, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlara ilgili ODY
• Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü veya Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinde en az 3 (üç) yıl süreyle Bölge Müdürü, Daire Başkanı veya daha üst ünvanla görev yapmış olanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez veya taşra teşkilatında en az 3 (üç) yıl süreyle tarfik ile ilgili bölümlerde Daire Başkanı ve Emniyet Müdürü olarak görev yapmış olanlara talep ettikleri ODY belgeleri verilir.


Eğitimden Muafiyet


Yüksekokul mezunları, yapılacak Mesleki Yeterlilik Sınavından başarılı olmaları kaydıyla mesleki yeterlilik eğitiminden muaf olup, kendilerine başarılı oldukları sınavın niteliğine uygun ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.