SRC 1

Bu belgeyi Uluslar arası yolcu taşımacılığı yapacak olan sürücüler alır.

SRC1 belgesini kimler alır?


Yolcu taşımak için imal edilmiş bir ticari aracı kullanan sürücülerin SRC1 veya SRC2 Belgesine sahip olmaları zorunludur.


SRC1 belgesini almanın şartları


19 yaşından gün almaları,
En az B sınıfı Sürücü belgesine sahip olmaları
66 yaşından gün almamamış olmaları,
Kullanacağı araca göre sürücü belgesine sahip olmaları.


SRC1 belgesinin kapsamı

SRC1 Belgesini alanlar SRC 2 belgesini de almış kabul edilir.
SRC1 Belgesini alanlar Uluslar ararsı yolcu taşımacılığı (Türkiye’den Yurt dışına) yapabilirler.